มีรายงานว่า Entain แลเห็นโอกาสในการขายสินค้า PartyPoker