หุ้นเอ็นเทนลดลง 4% หลังจาก MGM ยกเว้นการซื้อกิจการ